ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 41: Nepoužívaj na ľudí dvojitý meter
/