ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 10: Ako veľmi si vážiš Boha?
/