VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Éla: Poslušnosť ako kľúč k naplneniu Božieho plánu
/